Sabtu, 3 Oktober 2015

Perkhemahan 2015 - Part 2

2 Oktober 2015

GUNUNG DATUK AKAN DITAWAN

laluan masuk ke kem

Menunaikan tanggung jawab

macam di London

Mujahid

Mujahidah

menunaikan hak perut


Perkhemahan 2015 - Part 1


2 Oktober 2015
Persiapan terakhir
Memastikan khemah dalam keadaan yang baik
Pembahagian kumpulan.

GUNUNG DATUK AKAN DITAWAN