Jumaat, 28 Februari 2014

Aktiviti Seni

Bengkel Seni
SMKA Simpang Lima,
45300 Sg Besar Selangor


Pewaris Bakat
Imam Ghazali mengatakan "Anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang masih suci merupakan mutiara yang bersih tanpa ukiran dan gambar.

 Dia siap untuk diukir dan cenderung kepada apa saja yang mempengaruhinya. Jika dia dibiasakan dan diajarkan untuk berbuat kebaikan, maka dia akan menjadi anak yang baik. Dengan begitu, kedua orang tuanya akan berbahagia di dunia dan akhirat. 

Demikian juga guru dan pendidiknya. Sedangkan apabila dia dibiasakan berbuat jahat dan dibiarkan begitu saja seperti membiarkan haiwan ternak, maka dia akan sengsara dan binasa. Dosanya pun akan dipikul oleh orang yang bertanggungjawab untuk mengurusnya dan walinya."

Rasulullah bersabda:"Setiap anak yang lahir sebenarnya dilahirkan di atas fitrah (alami). Kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi yahudi, majusi atau nasrani."


Berdasarkan ini, Abd 'Ala mengatakan melalui syairnya:

"Anak-anak kita akan tumbuh menurut apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. Anak tidaklah menjadi tercela oleh akalnya, namun orang-orang dekatnya yang membuatnya menjadi hina."

Eksplorasi Seni

Syukur alhamdulillah. ...lahirnya blog Eksplorasi Seni Tampak ini hasil usaha dan kepakaran isteri tercinta suteraungu87.blogspot.com.

Semoga pengisiannya nanti dapat memberi manfaat.